Những hướng dẫn cơ bản về xây dựng tòa nhà

Hiểu những điều cơ bản về xây dựng tòa nhà giúp xây dựng một dự án tòa nhà thành công. Các bước liên quan đến xây dựng tòa nhà được giải thích trong bài viết này.

Các bước cơ bản khi bắt đầu một dự án xây dựng

Khi có một kế hoạch phát triển một tòa nhà mới, điều rất cần thiết là phải có ý tưởng về thời điểm bắt đầu và kết thúc của dự án tòa nhà. Lưu đồ bên dưới cho thấy quy trình xây dựng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một dự án xây dựng.

Có thể có các biến thể vì mỗi dự án là duy nhất và tuân theo quy trình thiết kế và xây dựng khác nhau. Nói chung, các bước cơ bản liên quan đến một dự án xây dựng được giải thích ngắn gọn.

Giới thiệu về trang chủ :  https://xaydungquangphuc.com/

Lập kế hoạch

Việc lập kế hoạch xây dựng tòa nhà bao gồm ba bước chính:

  1. Phát triển kế hoạch xây dựng
  2. Phân tích tài chính
  3. Lựa chọn đội xây dựng

Một khi địa điểm dự án xây dựng được thụt vào để xây dựng được chọn, chuyên môn của các kỹ sư và kiến ​​trúc sư sẽ được thực hiện để phát triển địa điểm và kế hoạch xây dựng. Đôi khi, một địa điểm thích hợp được chọn sau khi bố trí tòa nhà được chuẩn bị. Kế hoạch xây dựng được phát triển dựa trên yêu cầu và ngân sách của chủ sở hữu. Khi đã có trong tay kế hoạch, tài chính và tổng chi phí sẽ được ước tính.

Giấy phép và Bảo hiểm trong Xây dựng Tòa nhà

Trước khi bắt đầu xây dựng một tòa nhà, chủ sở hữu phải đảm bảo rằng một trong những giấy phép cần thiết được thực hiện để bắt đầu xây dựng. Giấy phép và bảo hiểm được lấy từ các nguồn khác nhau ở các thành phố và tiểu bang. Công trình xây dựng không có giấy phép dẫn đến việc chậm tiến độ dự án hoặc phá dỡ công trình hoặc bị phạt tiền rất lớn. Sở hữu bảo hiểm cho các bên được yêu cầu giúp cứu chủ sở hữu và nhà thầu.

Liên kết về trang chủ : https://xaydungquangphuc.com/dich-vu/thiet-ke-kien-truc

Thời gian bảo hành

Sau khi công trình hoàn thành và được bàn giao cho chủ sở hữu, nhà thầu quy định thời gian bảo hành. Trong thời hạn này, bất kỳ khiếm khuyết nào được phát hiện trong công trình xây dựng phải được nhà thầu phụ trách sửa chữa và thay thế. Bảo hành cho vật liệu và thiết bị được nhận từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *