Nghien cứu quản lý dự án xây dựng

Các dự án xây dựng là những nỗ lực có cấu trúc cao, cho dù đó là xây dựng một trung tâm mua sắm hay một nơi ở riêng lẻ. Chúng có rất nhiều bộ phận chuyển động và con người phải được phối hợp chính xác.

Cũng giống như bất kỳ dự án nào khác, quản lý dự án xây dựng có các giai đoạn, từ thiết kế đến lập kế hoạch, lên lịch cho chính quá trình xây dựng. Bản thân mỗi giai đoạn này đã đủ phức tạp, nhưng trong tổng thể dự án, chúng phát triển phức tạp hơn theo cấp số nhân.

Quản lý dự án xây dựng là gì?

Tóm lại, quản lý xây dựng là quá trình quản lý các dự án xây dựng. Nhưng khi bạn đang nói về quản lý một dự án xây dựng so với các loại dự án khác, sự khác biệt chủ yếu là xây dựng dựa trên nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là tổ chức của dự án kết thúc với sự kết thúc của việc xây dựng dự án.

Giới thiệu về trang chủ :  https://xaydungquangphuc.com/

Lĩnh vực xây dựng

Có rất nhiều loại công trình xây dựng khác nhau, tùy thuộc vào các lĩnh vực xây dựng khác nhau. Có hai lĩnh vực xây dựng: nhà ở và thương mại. Tùy thuộc vào lĩnh vực, có thể có tối đa bốn loại dự án khác nhau:

  • Xây dựng và cải tạo nhà dân cư
  • Xây dựng công nghiệp nặng
  • Xây dựng thương mại và thể chế
  • Kỹ thuật xây dựng

Đội quản lý dự án xây dựng

Chủ dự án

Chủ dự án hoa hồng cho dự án và tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoài ra, chủ sở hữu giám sát dự án từ tầm nhìn cấp cao và đưa ra các quyết định quan trọng như xác định quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và lựa chọn phương thức giao dự án .

Giám đốc dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng do giám đốc dự án xây dựng điều hành . Người này được giao nhiệm vụ lập kế hoạch, điều phối, lập ngân sách và giám sát dự án xây dựng.

Liên kết về trang chủ : https://xaydungquangphuc.com/dich-vu/thiet-ke-kien-truc

Tổng kết

Một tổng thầu giám sát các hoạt động hàng ngày của công trường và cung cấp thiết bị, vật liệu và nhân công cần thiết cho giai đoạn thực hiện của dự án xây dựng. Tổng thầu thường thuê các nhà thầu phụ để thực hiện các công việc cụ thể.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *