Các phương pháp phân phối thiết kế-xây dựng hoạt động

Bạn có biết rằng xây dựng Thiết kế-Xây dựng chiếm hơn 40% tổng số công trình xây dựng ngoài nhà ở? Có một lý do cho điều đó. Không giống như phương… Read more

Các bước về chất lượng trong ngành xây dựng

Chất lượng trong ngành xây dựng có thể được định nghĩa là việc đạt được các mức hiệu suất có thể chấp nhận được từ các hoạt động xây dựng. Hiệu… Read more

Các bước bạn cần biết về giấy phép xây dựng

Cho dù dự án cải tạo nhà tiếp theo của bạn lớn hay nhỏ, bạn có thể cần giấy phép xây dựng. Đọc điều này trước khi bạn bắt đầu… Read more

Những cách cần biết về giấy phép xây dựng

Nhiều việc cải tạo và sửa chữa nhà được thực hiện bởi chủ nhà và thậm chí một số nhà thầu mà không có giấy phép xây dựng bắt buộc theo luật định và các cuộc kiểm… Read more