Các bước về chất lượng trong ngành xây dựng

Chất lượng trong ngành xây dựng có thể được định nghĩa là việc đạt được các mức hiệu suất có thể chấp nhận được từ các hoạt động xây dựng. Hiệu suất này sẽ đạt được khi hoạt động đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của khách hàng hoặc chủ sở hữu. Chất lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đạt được khi nó phù hợp với các thông số kỹ thuật mong muốn. Để đạt được chất lượng trong ngành xây dựng trong thời gian dài là một vấn đề khó khăn và đã và đang là một vấn đề nan giải. Việc thực hành không hiệu quả hoặc không áp dụng các quy trình quản lý chất lượng sẽ dẫn đến tổn thất lớn về thời gian, tiền bạc, vật chất và nguồn lực. Ví dụ, trong công trường xây dựng, nhà thiết kế sẽ chỉ định một loại bê tông cụ thể. Nhà thầu sẽ sử dụng các thành phần của bê tông để có được mác bê tông mong muốn.

Mục tiêu của Chất lượng trong Xây dựng

Chất lượng xây dựng liên quan đến các mục tiêu sau

  1. Sự hài lòng của các thông số kỹ thuật hợp đồng
  2. Hoàn thành dự án trong thời gian
  3. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng / chủ sở hữu
  4. Tạo động lực và trao quyền cho nhân viên
  5. Tránh Tranh chấp và Khiếu nại
  6. Hiệu suất dựa trên Mục đích

Các chương trình Chất lượng sẽ thực hiện các nghiên cứu cho

  1. Lựa chọn các loại vật liệu và phương pháp được đưa vào thiết kế,
  2. Đảm bảo thiết kế phù hợp với tất cả các mã và quy định hiện hành
  3. Kiểm soát việc thi công trên dự án dựa trên các tiêu chuẩn và hợp đồng

Thông tin về trang chủ :giấy phép xây dựng

Kiểm soát chất lượng (QC) trong xây dựng

Kiểm soát chất lượng trong xây dựng liên quan đến việc kiểm tra định kỳ các hoạt động và cơ sở xây dựng để đáp ứng tiêu chuẩn mong muốn theo hợp đồng. Kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư QC hoặc đội được đào tạo đặc biệt. Ví dụ, việc kiểm tra chất lượng công tác đầm nén cho dự án đường cao tốc được thực hiện bằng cách đo độ đặc của đất. Kiểm tra độ sụt giúp xác định khả năng làm việc của bê tông. Đảm bảo chất lượng tạo thành một kế hoạch để quản lý tốt các hoạt động xây dựng trong khi việc kiểm soát chất lượng phải trải qua các quá trình kiểm tra hoặc lấy mẫu. Kiểm soát chất lượng tập trung vào:

Đặc điểm chất lượng

Đặc tính chất lượng liên quan đến các thông số liên quan đến quá trình kiểm soát chất lượng được đánh giá. Đặc tính chất lượng bao gồm cường độ, màu sắc, kết cấu, kích thước, chiều cao, v.v. Ví dụ về cường độ nén của bê tông, khả năng sử dụng của bê tông trong độ sụt, v.v.

Liên hệ trang chủ :https://xaydungquangphuc.com/

Tổ chức thi công

Dựa trên các nghiên cứu khác nhau được xem xét, người ta kết luận rằng cam kết và các tiêu chí lãnh đạo của một tổ chức xây dựng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. Năng suất xây dựng bị suy giảm nếu thực hành quản lý kém.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *